Tula para kay misis…

May 28, 2023

persons left hand with white background

Sa pag-gising sa umaga masakit sa mata,
Pagod ang pakiramdam, pagpasok ay walang gana,
Ngunit ang Panginoon ang pinaggalingan ng ating hinga,
Kalakasan, karunungan, at tunay na pahinga.

Ingat ka sa pagpasok o aking mahal
Wag limutan kumain at ang pagdarasal
Ingatan ka ni Lord at malapit na ang araw
Na makakapagmovie tayong 2 gamit ang kahong ilaw! 🙂


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *